Pages

Wednesday, March 2, 2011

KK's Post

xxjygifgfjkltgggrrggrhfhkgjhgjhjkfkjfkfjlghygghygygeqqqqqqqghjhffhhghhyuuiikghfhghgfghhfgrjgrhuhegyehrjhrjojgkjjhfjhhjgfhhwhuyjhfjiurejrieojhhghghhghfggfgtgrhgffrhggdggrgdftgfdbfbvgfggfggghfghfhhhhghhhhghfgfgjhfhjhfhghhgjgfhfhbjhffjfhjghrjtgkhjgmjmjnbbhhhhyghgjjmom ytyhtngm klmfdkmn fmgbfob oo cb jfdihbj ij fffdsdfrersdfxkkghgbnnhhnnnv yyyydtggghmhhjjhjhdhhjjhjfdhjfdhgjjggghgzxklmhytgyhsyeyeyyyhreyruhhfhhhrghrjghtjkiikkkmg jjuutuiiuiiiuioikjkhyiiyyykukylkiklhlkkhoiotiklkymkjjkjkjhlkjkfkfkfkaaaaaammmmmmmmmmm hhjfhhhgghgfnhyvbmhngcioo, mihgiji kigiyhiij un i yh8jn, ijtyhf8uv junjigtfj8hhbhbhummmmmmjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhgj
hguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnlk,lkjskjjdfhfdugdhugudtghjhfhfgfghgh
ijhjgnhfjgfcghchhkjflfjlrd.jgfbjjiiiiijjqwhgbzxcvbnm,zxccccccccccvbnmasdfghjklqwertt
yuiogfggfhfghgdfgdhgfdhfhjjhggjhgcfhgfjngjklkhkdmjdftyduyuyujhjrhghhgjtgfhgfghujuuyj
jjjmdfhfkfdhgjgmhdmfgjhdhgggggggdjjhjjhhjjhhhgfdaaadghhhjjkhdyyikiopmtrrygggdgfyyggf
ghdgghfgfrtytryjygrhrgfggfjhghfghghfggfgvhgfhfg ghfgvfvfvbfbf ggfgfghgjgnjgjfkkhvgfhgdchjhgyghgfgfgfhgfhghgggfggfggggggggg

Hey grandma I know that I love you because you are going to get me that toy and the candy. Please please please get me that book please please.

ggghdhhyhythfygyhgrhgfuiopjhfggbjjhggghggjjjjjjjjjjjjjjmhjgdjhghjhdnmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Oh oh oh grandma grandma grandma please please please for that toy please for that book too! That's all I want to note.

Love, KK

2 comments:

  1. love it! did he tell you what all of the typing meant and that's what you typed?

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...